Kiểm định chất lượng

 

    Trường Đại học Công nghệ là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động kiểm định chất lượng. Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã thực hiện nhiều đợt đánh giá, kiểm định cấp đơn vị đào tạo và cấp chương trình đào tạo.

1. Kiểm định chất lượng Trường Đại học Công nghệ

      Trường Đại học Công nghệ đã thực hiện 03 đợt đánh giá vào những năm 2007, 2012, 2016, và đánh giá giữa chu kỳ năm 2019. Đợt kiểm định năm 2016 do đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG TP. HCM thực hiện. Nhà trường đã đạt 88.52% tiêu chí và được  cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 4/3/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

 

 

Giấy chứng nhận xếp hạng 5 sao của Trường Đại học Công nghệ theo bộ tiêu chuẩn UPM

https://uet.vnu.edu.vn/truong-dai-hoc-cong-nghe-dat-5-sao-theo-thong-xep-hang-doi-sanh-upm-viet-nam-phat-trien/

2. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

 

       Nhà trường đã thực hiện kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và đánh giá theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN đối với 6 chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

Kiểm định theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA):

STT

   Chương trình đào tạo

Năm kiểm định
1 Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin 2009
2 Cử nhân ngành Công nghệ Điện tử – Truyền thông 2013
3 Cử nhân ngành Khoa học Máy tính 2014
4 Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 2019
5 Kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2022

Đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT:

STT

   Chương trình đào tạo

Năm kiểm định
1 Cử nhân ngành Hệ thống thông tin 2023
2 Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 2023
3 Cử nhân ngành Khoa học Máy tính 2023
4 Kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính 2023

Đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN:

STT    
      Chương trình đào tạo
 
Năm đánh giá ngoài
1 Cử  nhân ngành Công nghệ Thông tin 2005
2 Cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật 2014
3 Kỹ sư ngành Cơ học kỹ thuật 2014
4 Cử nhân ngành công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2015
5 Cử nhân ngành Hệ thống thông tin 2015
6 Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật phần mềm 2016